Ik ben zorgprofessional

Als zorgprofessional heb je elke dag te maken met patiënten/cliënten die voedingsproblemen hebben of kunnen krijgen. Als arts, (wijk)verpleegkundige, fysiotherapeut of andere paramedicus ben je vaak onvoldoende opgeleid in de relatie tussen voeding en ziekte. Je weet wel welke effecten een ziekte en/of behandeling op de patiënt hebben. Uit de praktijk weet je dat voedingsproblemen vaak voorkomen.

Uit de vakliteratuur en ervaring weet je dat de juiste voeding patiënten zelfredzamer en fitter maakt. Daardoor kunnen patiënten beter hun behandeling aan of herstellen sneller. Met de juiste voeding kan meer kwaliteit van leven worden gerealiseerd. En kan de zelfregie worden vergroot. 

Bij ernstige ziektes is het belangrijk dat patiënten direct door een diëtist worden gezien. Bij sommige patiënten zie je door verschillende redenen dat zij niet goed in staat zijn voor zichzelf te zorgen op het gebied van eten en drinken. Ook kunnen er spanningen ontstaan in de thuissituatie tussen patiënten en naasten.

Vaak kun je wat tips geven, maar geen begeleiding bieden en/of individueel voedingsadvies geven. Toch vind je het belangrijk dat patiënten in de thuissituatie op dit gebied worden geholpen. Het leidt tot betere zorg, kwaliteit van leven en uiteindelijk lagere maatschappelijke kosten.

Wij kunnen je ontzorgen door naar ons door te verwijzen. The Right Meal vormt een makkelijke extra knop voor de zorgprofessional zonder financiële impact voor de eigen organisatie en het kost nauwelijks tijd. Samenwerking opstarten is snel geregeld met behulp van een opstart toolkit. 

Meld je aan bij Lourens of Marcel