Ik ben zorgprofessional

Als zorgprofessional heb je elke dag te maken met patiënten/cliënten die voedingsproblemen hebben of kunnen krijgen. Als arts, verpleegkundige, fysiotherapeut of andere paramedicus ben je vaak niet opgeleid op het gebied van voeding en ziekte. Maar je weet wel welke effecten een ziekte en behandelingen op de patiënt hebben en uit de praktijk weet je dat voedingsproblemen vaak voorkomen.

Uit de vakliteratuur en ervaring weet je dat de juiste voeding patiënten zelfredzamer en fitter maakt. Daardoor kunnen patiënten beter hun behandeling aan en herstellen sneller. Met de juiste voeding vergoot je de zelfredzaamheid van mensen en behouden ze meer kwaliteit van leven.  

Bij ernstige ziektes is het belangrijk dat patiënten direct door een diëtist worden gezien. Door snel te starten na diagnose, kunnen ernstige voedingsklachten worden voorkomen.

Bij sommige patiënten zie je door verschillende redenen dat zij niet goed in staat zijn voor zichzelf te zorgen op het gebied van eten en drinken. Ook kunnen er spanningen ontstaan in de thuissituatie tussen patiënten en naasten. De begeleiding en het voedingsadvies waar hun situatie om vraagt, gaat verder dan het geven van tips.

Verwijs mensen naar ons door zodat we hen kunnen ondersteunen in dit proces. De begeleiding door diëtisten van The Right Meal biedt een unieke mogelijkheid om de juiste voedingszorg te bieden zonder dat dit financiële impact heeft voor het ziekenhuis. Het kost daarnaast nauwelijks tijd om mensen door te verwijzen. Samenwerking opstarten is snel geregeld met behulp van een opstart toolkit. 

In de toolkit zit:

  • Draaiboek voor de opstartfase
  • Werkwijze aanmelding en verwijzing
  • Uitleg video over The Right Meal voor patiënten
  • Folders om mee te geven aan patiënten (fysiek en digitaal)
  • Poster voor in de wachtkamer of spreekkamer

Meld je aan bij Lourens of Marcel