Privacy beleid The Right Meal

online dietist
 1. Verwerking gevoelige gegevens  

The Right Meal is ingeschreven als zorgverlener bij Vektis, AGB code 24005089.

The Right Meal heeft een privacy verklaring; deze staat vermeld op de website: www.therightmeal.nl

Om de zorg zo goed mogelijk te kunnen bieden aan cliënten en functionaliteiten van de The Right Meal-app het beste te gebruiken, moet de The Right Meal-app gezondheidsgerelateerde informatie verwerken. Deze informatie wordt tijdens het intakegesprek door een diëtist van The Right Meal B.V. geregistreerd.

The Right Meal vraagt cliënten om toestemming en geeft daarbij duidelijk aan welke gegevens worden verwerkt en opgeslagen. Cliënt ontvangt bij het intakegesprek per mail het toestemmingsformulier behandelovereenkomst, waarin vermeld staat dat voorafgaand aan het intakegesprek toestemming is gevraagd aan cliënt om gegevens te verwerken en op te slaan.

Aan de hand van het intakegesprek wordt een persoonlijk voedingsplan opgesteld en worden de juiste kookrecepten en tips voor kant-en-klare maaltijden geselecteerd. Deze worden in de persoonlijke omgeving van de cliënt in The Right Meal-app aangeboden.

De volgende persoonlijke informatie wordt opgeslagen bij The Right Meal:

 • Naam (voornaam en achternaam)
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Land waar cliënt woont
 • Email adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 •  Informatie over de gezondheid van de cliënt, zoals:
  • Ziektebeeld en behandeling
  • Lengte, gewicht, BMI
  • Voedingstoestand, beweging, gebruik alcohol en roken
  • Type werk, woonsituatie, mantelzorgers
  • Eetpatroon, voorkeuren, allergenen, gedrag op het gebied van koken, boodschappen doen
 • Informatie m.b.t. sociale omgeving en gezinssamenstelling
 • Persoonlijk voedingsplan met individuele doelen, dagprogramma, tips en adviezen
 • Voor de cliënt geselecteerde kookrecepten en tips voor kant-en-klare maaltijden

In de app omgeving is de volgende informatie zichtbaar:

 • Naam (voornaam en achternaam)
 • Login naam en wachtwoord van de app
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Persoonlijk voedingsplan met individuele doelen, dagprogramma, algemene tips en adviezen passend bij het ziektebeeld (algemeen vermeld, geen medische informatie zoals diagnose en/of behandelplan)
 • Voor de cliënt geselecteerde kookrecepten en tips voor kant-en-klare maaltijden
 • Mogelijkheid om gewicht bij te houden en op te slaan
 • Mogelijkheden om contact te zoeken met een diëtist van The Right Meal

In de app omgeving is geen medische informatie van de cliënt aanwezig.                                             

 1. Uitvoeren privacy rechten door klanten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft de cliënt als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder wordt uitgelegd welke rechten dit zijn en hoe een cliënt zich op deze rechten kan beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres van de cliënt.

In het geval dat cliënt de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal om legitimatie worden gevraagd. The Right Meal houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken. Cliënt heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als vermoedt wordt dat wij zijn/haar persoonsgegevens op een verkeerde manier worden gebruikt.

Rechtsgronden
The Right Meal B.V. verwerkt informatie, omdat dit nodig is om de juiste zorg te kunnen verlenen en de functionaliteiten van de app te bieden. De verwerking is daarom gebaseerd op contractuele noodzaak. Omdat uw informatie kwalificeert als medische en gezondheidsgerelateerde informatie, zal de The Right Meal om uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw gezondheidsinformatie te verwerken.

Inzagerecht
Cliënt heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op de persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Cliënt kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Cliënt ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op het verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd sturen wij op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Cliënt heeft altijd het recht om de gegevens die The Right Meal verwerkt (laat verwerken) en die betrekking hebben op cliënt of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Cliënt kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Cliënt ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op het verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd sturen wij op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Cliënt heeft altijd het recht om de gegevens die The Right Meal verwerkt (laat verwerken) die betrekking hebben op de persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Cliënt kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Cliënt ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op het verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd, dan stuurt The Right Meal op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Cliënt heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op cliënt of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Cliënt kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Cliënt ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op het verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd sturen wij cliënt  op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over cliënt die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van  databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Cliënt heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door of in opdracht van The Right Meal. Als cliënt bezwaar maakt zal The Right Meal onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van het bezwaar. Is het bezwaar gegrond dat zal The Right Meal afschriften en/of kopieën van gegevens die het verwerkt (laat verwerken) aan cliënt ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Cliënt heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Is cliënt van mening dat dit wel zo is, dan contact worden opgenomen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Verwerking gegevens door diëtisten
The Right Meal heeft gediplomeerde diëtisten in dienst met AGB code (geregistreerd als zorgverlener) en een specialisatie wat betreft ziektebeeld. Bij het vastleggen van gegeven van cliënt wordt grote zorgvuldigheid betracht; er is geen sprake van (louter) geautomatiseerde processen maar ook van een menselijke blik bij de geleverde zorgverlening.

Om de juiste zorg te kunnen verlenen, kan overdracht tussen diëtisten plaats vinden en kunnen meerdere diëtisten inzage hebben in het dossier van cliënt. Bij verdere groei van The Right Meal, zal naar meerdere ziektebeelden, zal sprake zijn van een beperkte dataportabiliteit.

 1. Bewaartermijn gegevens

The Right Meal bewaart persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt, worden bewaard.  

Maak een afspraak

Meld je aan via ons formulier en wij nemen contact met je op om een afspraak in te plannen.

Jouw privacy is ontzettend belangrijk voor ons! We zullen je data nooit delen met derden. Voor meer informatie, lees ons Privacybeleid

Wil je eerst meer weten over hoe het werkt? Klik hier.